29 บาท / 24 ชม. เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*377*7573932#
24 ชม.
ราคารวมภาษี 31.03 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
110 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*378*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 117.70 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
330 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*379*7573932#
30 วัน
ราคารวมภาษี 353.10 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
29 บาท / 24 ชม. เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*377*7573932#
24 ชม.
ราคารวมภาษี 31.03 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
31 บาท / 24 ชม. เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*387*7573932#
24 ชม.
ราคารวมภาษี 33.17 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
50 บาท / 24 ชม. เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*397*7573932#
24 ชม.
ราคารวมภาษี 53.50 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
15 บาท / 24 ชม. เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 256 Kbps ไม่ลดสปีด
กด *104*65*7573932#
24 ชม.
ราคารวมภาษี 16.05 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 256 Kbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
24 บาท / 24 ชม. เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด
กด *104*66*7573932#
24 ชม.
ราคารวมภาษี 25.68 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
29 บาท / 24 ชม. เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*67*7573932#
24 ชม.
ราคารวมภาษี 31.03 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
89 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด
กด *104*348*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 95.23 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด
110 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*378*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 117.70 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
210 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*388*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 224.70 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
330 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*398*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 353.10 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
69 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 256 Kbps ไม่ลดสปีด
กด *104*75*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 73.83 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 256 Kbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
100 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด
กด *104*76*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 107.00 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
129 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*77*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 138.03 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
229 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*78*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 245.03 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
300 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*79*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 321.00 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
330 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*379*7573932#
30 วัน
ราคารวมภาษี 353.10 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
650 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*389*7573932#
30 วัน
ราคารวมภาษี 695.50 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
1,110 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*597*7573932#
30 วัน
ราคารวมภาษี 1,187.70 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
249 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 256 Kbps ไม่ลดสปีด
กด *104*95*7573932#
30 วัน
ราคารวมภาษี 266.43 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 256 Kbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
369 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด
กด *104*96*7573932#
30 วัน
ราคารวมภาษี 394.83 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
500 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*97*7573932#
30 วัน
ราคารวมภาษี 535.00 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
650 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*98*7573932#
30 วัน
ราคารวมภาษี 695.50 บาท
สมัครเลย
- เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด - โทรฟรี ในเครือข่าย ไม่จำกัดครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
เน็ตคงกระพัน เน้นดูหนัง Full HD ความเร็ว 10 Mbps
กด *104*598*7573932#
90 วัน
1,800 บ. (1,926 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตคงกระพัน ไม่อั้น ไม่ลดสปีด คุ้มอยู่ยง แรงทนอยู่นาน
เน็ตคงกระพัน ดูคลิป HD ลื่น ความเร็ว 4 Mbps
กด *104*594*7573932#
90 วัน
1,200 บ. (1,284 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตคงกระพัน ไม่อั้น ไม่ลดสปีด คุ้มอยู่ยง แรงทนอยู่นาน
เน็ตคงกระพัน ดูคลิปลื่น ความเร็ว 1 Mbps
กด *104*591*7573932#
90 วัน
750 บ. (802.5 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตคงกระพัน ไม่อั้น ไม่ลดสปีด คุ้มอยู่ยง แรงทนอยู่นาน
เน็ต ฟรี Exclusive ไอเทมเกม Free Fire เน็ตเต็มสปีด 3 GB
กด *156*049*7573932#
1 วัน
49 บ. (52.43 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• 49 บาท : รับฟรี กล่องสุ่มปืน Legendary จำนวน 2 กล่อง
• 199 บาท : รับฟรี กล่องสุ่มปืน Legendary จำนวน 5 กล่อง รับฟรี กล่องสุ่มชุด Blue Phoenix 5 กล่อง
• 599 บาท : รับฟรี ตั๋วสร้างห้อง จำนวน 3 ใบ,รับฟรี กล่องสุ่มชุด Blue Phoenix 10 กล่อง , รับฟรี กล่องสุ่มปืน Legendary จำนวน 5 กล่อง เล่นเกมส์ Free Fire ไม่เสียค่าเน็ต ไม่รวมการเข้าเวปและดูวีดีโอเกมผ่านแอป Free Fire
• Item Code ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เน็ต ฟรี Exclusive ไอเทมเกม Free Fire เน็ตเต็มสปีด 10 GB
กด *156*199*7573932##
7 วัน
199 บ. (212.93 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• 49 บาท : รับฟรี กล่องสุ่มปืน Legendary จำนวน 2 กล่อง
• 199 บาท : รับฟรี กล่องสุ่มปืน Legendary จำนวน 5 กล่อง รับฟรี กล่องสุ่มชุด Blue Phoenix 5 กล่อง
• 599 บาท : รับฟรี ตั๋วสร้างห้อง จำนวน 3 ใบ,รับฟรี กล่องสุ่มชุด Blue Phoenix 10 กล่อง , รับฟรี กล่องสุ่มปืน Legendary จำนวน 5 กล่อง เล่นเกมส์ Free Fire ไม่เสียค่าเน็ต ไม่รวมการเข้าเวปและดูวีดีโอเกมผ่านแอป Free Fire
• Item Code ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เน็ต ฟรี Exclusive ไอเทมเกม Free Fire เน็ตเต็มสปีด 12 GB
กด *156*599*7573932#
30 วัน
599 บ. (640.93 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• 49 บาท : รับฟรี กล่องสุ่มปืน Legendary จำนวน 2 กล่อง
• 199 บาท : รับฟรี กล่องสุ่มปืน Legendary จำนวน 5 กล่อง รับฟรี กล่องสุ่มชุด Blue Phoenix 5 กล่อง
• 599 บาท : รับฟรี ตั๋วสร้างห้อง จำนวน 3 ใบ,รับฟรี กล่องสุ่มชุด Blue Phoenix 10 กล่อง , รับฟรี กล่องสุ่มปืน Legendary จำนวน 5 กล่อง เล่นเกมส์ Free Fire ไม่เสียค่าเน็ต ไม่รวมการเข้าเวปและดูวีดีโอเกมผ่านแอป Free Fire
• Item Code ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เน็ตนี้ พี่ OK ความเร็ว 10 Mbps ปริมาณ 14GB
กด *104*689*7573932#
7 วัน
330 บ. (353.10 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตนี้ พี่ OK หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
เน็ตนี้ พี่ OK ความเร็ว 10 Mbps ปริมาณ 33GB
กด *104*698*7573932#
30 วัน
1,100 บ. (1,177 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตนี้ พี่ OK หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
เน็ตนี้ พี่ OK ความเร็ว 4 Mbps ปริมาณ 7GB
กด *104*679*7573932#
7 วัน
220 บ. (235.40 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตนี้ พี่ OK หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
เน็ตนี้ พี่ OK ความเร็ว 4 Mbps ปริมาณ 20GB
กด *104*697*7573932#
30 วัน
650 บ. (695.50 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตนี้ พี่ OK หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
เน็ตนี้ พี่ OK ความเร็ว 1 Mbps ปริมาณ 2.5GB
กด *104*659*7573932#
7 วัน
120 บ. (128.40 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตนี้ พี่ OK หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
เน็ตนี้ พี่ OK ความเร็ว 1 Mbps ปริมาณ 7.5GB
กด *104*696*7573932#
30 วัน
350 บ. (374.50 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตนี้ พี่ OK หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
เน็ตนี้ พี่ OK ความเร็ว 512 Kbps ปริมาณ 2.5GB
กด *104*629*7573932#
7 วัน
89 บ. (95.23 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตนี้ พี่ OK หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
เน็ตนี้ พี่ OK ความเร็ว 512 Kbps ปริมาณ 7.5GB
กด *104*649*7573932#
30 วัน
300 บ. (321 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตนี้ พี่ OK หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
Super Max-Net เน็ตเต็มสปีด 600 MB
กด *104*883*7573932#
7 วัน
79 บ. (84.53 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• รับสิทธิ์ใช้ 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
• สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ได้ทุกคลื่นความถี่ที่ดีแทคให้บริการ
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
Super Max-Net เน็ตเต็มสปีด 2 GB
กด *104*342*7573932#
7 วัน
99 บ. (105.93 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• รับสิทธิ์ใช้ 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps
• สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ได้ทุกคลื่นความถี่ที่ดีแทคให้บริการ
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
Super Max-Net เน็ตเต็มสปีด 5 GB
กด *104*315*7573932#
7 วัน
149 บ. (159.43 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• รับสิทธิ์ใช้ 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps
• สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ได้ทุกคลื่นความถี่ที่ดีแทคให้บริการ
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
Super Max-Net เน็ตเต็มสปีด 1 GB
กด *104*679*7573932#
30 วัน
199 บ. (212.93 บ. รวมVAT)
สมัครเลย
• รับสิทธิ์ใช้ 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps
• สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ได้ทุกคลื่นความถี่ที่ดีแทคให้บริการ
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
Super Max-Net เน็ตเต็มสปีด 5 GB
กด *104*325*7573932#
30 วัน
299 บ. (319.93 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• รับสิทธิ์ใช้ 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps
• สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ได้ทุกคลื่นความถี่ที่ดีแทคให้บริการ
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
Super Max-Net เน็ตเต็มสปีด 10 GB
กด *104*320*7573932#
30 วัน
499 บ. (533.93 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• รับสิทธิ์ใช้ 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps
• สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ได้ทุกคลื่นความถี่ที่ดีแทคให้บริการ
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
โปร Go โนลิมิต ดูหนัง Full HD ความเร็ว 10 Mbps + โทรฟรีดีแทค 24ชม.
กด *104*79*7573932#
7 วัน
300 บ. (321 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรโมชั่นหลัก
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
โปร Go โนลิมิต ดูหนัง HD ความเร็ว 4 Mbps + โทรฟรีดีแทค 24ชม.
กด *104*78*7573932#
7 วัน
229 บ. (245.03 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรโมชั่นหลัก
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
โปร Go โนลิมิต ดูหนัง HD ความเร็ว 4 Mbps + โทรฟรีดีแทค 24ชม.
กด *104*98*7573932#
30 วัน
650 บ. (695.50 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรโมชั่นหลัก
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
โปร Go โนลิมิต ดูคลิปลื่น ความเร็ว 1 Mbps + โทรฟรีดีแทค 24ชม.
กด *104*77*7573932#
7 วัน
129 บ. (138.03 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรโมชั่นหลัก
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
โปร Go โนลิมิต ดูคลิปลื่น ความเร็ว 1 Mbps + โทรฟรีดีแทค 24ชม.
กด *104*97*7573932#
30 วัน
500 บ. (535 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรโมชั่นหลัก
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
โปร Go โนลิมิต โซเชียลลื่น ความเร็ว 512 Kbps + โทรฟรีดีแทค 24ชม.
กด *104*76*7573932#
7 วัน
100 บ. (107บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรโมชั่นหลัก
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
โปร Go โนลิมิต โซเชียลลื่น ความเร็ว 512 Kbps + โทรฟรีดีแทค 24ชม.
กด *104*96*7573932#
30 วัน
369 บ. (394.83.บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรโมชั่นหลัก
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
โปร Go โนลิมิต แชทลื่น ความเร็ว 256 Kbps + โทรฟรีดีแทค 24ชม.
กด *104*75*7573932#
7 วัน
69 บ. (73.83 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรโมชั่นหลัก
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
โปร Go โนลิมิต แชทลื่น ความเร็ว 256 Kbps + โทรฟรีดีแทค 24ชม.
กด *104*95*7573932#
30 วัน
249 บ. (266.43 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
• โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. โทรเบอร์อื่นๆ คิดตามโปรโมชั่นหลัก
• แพ็กเกจรายวัน 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ, แพ็กเกจรายเดือน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ