เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 1 วัน
กด *777*7021*182427#
25 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 26.75 บาท
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด 1 วัน
กด *777*620*182427#
32 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 34.24 บาท
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 4 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 3 วัน
กด *777*7096*182427#
55 บ. / 3 วัน
รวมภาษี 58.85 บาท
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 7 วัน
กด *777*7098*182427#
120 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 128.40 บาท
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7153*182427#
350 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 374.50 บาท
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
25 บาท / 24 ชม. เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps
กด *900*8322*17333203#
24 ชม.
ราคารวมภาษี 26.75 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 500 MB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
120 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps
กด *900*8323*17333203#
7 วัน
ราคารวมภาษี 128.40 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
350 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps
กด *900*8324*17333203#
30 วัน
ราคารวมภาษี 374.50 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 7.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
29 บาท / 24 ชม. เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*377*7573932#
24 ชม.
ราคารวมภาษี 31.03 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
110 บาท / 7 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*378*7573932#
7 วัน
ราคารวมภาษี 117.70 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม
330 บาท / 30 วัน เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด
กด *104*379*7573932#
30 วัน
ราคารวมภาษี 353.10 บาท
สมัครเลย
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิม