เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 90 วัน
กด *777*7379*182427#
800 บ. / 90 วัน
รวมภาษีแล้ว
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด 90 วัน
กด *777*7398*182427#
1,285 บาท / 90 วัน
รวมภาษีแล้ว
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 4 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด 90 วัน
กด *777*7399*182427#
1,925 บาท / 90 วัน
รวมภาษีแล้ว
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 10 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 6 เดือน
กด *777*7328*182427#
1,200 บาท / 6 เดือน
รวมภาษีแล้ว
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 12 เดือน
กด *777*7329*182427#
1,800 บ. / 12 เดือน
รวมภาษีแล้ว
สมัครเลย
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 1 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*1794*17333203#
3 เดือน
750 บาท
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 1 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9959*17333203#
6 เดือน
1,200 บาท
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 1 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9960*17333203#
12 เดือน
1,800 บาท
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 1 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 2 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*8346*17333203#
3 เดือน
1,000 บาท
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 2 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 2 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9738*17333203#
6 เดือน
1,500 บาท
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 2 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 2 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9737*17333203#
12 เดือน
2,600 บาท
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 2 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 4 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*1795*17333203#
3 เดือน
1,200 บาท
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 4 Mbps ตลอด 3 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9961*17333203#
6 เดือน
2,100 บาท
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 4 Mbps ตลอด 6 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็ว 4 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
กด *900*9962*17333203#
12 เดือน
3,600 บาท
สมัครเลย
- รับสิทธิ์ใช้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความ 4 Mbps ตลอด 12 เดือน ไม่ลดสปีด
- ซิมที่เปิดก่อน 1 ก.พ. 2562 เท่านั้น
เน็ตคงกระพัน เน้นดูหนัง Full HD ความเร็ว 10 Mbps
กด *104*598*7573932#
90 วัน
1,800 บ. (1,926 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตคงกระพัน ไม่อั้น ไม่ลดสปีด คุ้มอยู่ยง แรงทนอยู่นาน
เน็ตคงกระพัน ดูคลิป HD ลื่น ความเร็ว 4 Mbps
กด *104*594*7573932#
90 วัน
1,200 บ. (1,284 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตคงกระพัน ไม่อั้น ไม่ลดสปีด คุ้มอยู่ยง แรงทนอยู่นาน
เน็ตคงกระพัน ดูคลิปลื่น ความเร็ว 1 Mbps
กด *104*591*7573932#
90 วัน
750 บ. (802.5 บ. รวม VAT)
สมัครเลย
โปรเน็ตคงกระพัน ไม่อั้น ไม่ลดสปีด คุ้มอยู่ยง แรงทนอยู่นาน